Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług z dziedziny, jaką jest prawo pracy. Lokalizacją naszej kancelarii jest Gdańsk, natomiast udzielamy fachowej pomocy w sprawach dotyczących zatrudnienia również na terenie Gdańska i Sopotu. Niektóre zagadnienia dotyczące prawa pracy często budzą dyskusyjne spory, dlatego gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby sfinalizować je w sposób jak najbardziej dla Państwa zadowalający.

W poczet naszych działań wliczają się między innymi:

  • Prowadzenie spraw dotyczących mobbingu, czyli nękania, w miejscu pracy

Takie działania obejmują zarówno relacje pomiędzy pracownikami na równym szczeblu hierarchii firmowej, jak i na płaszczyźnie kierownik - podwładny.

  • Składanie wniosków o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Jeśli pracodawca rozwiąże umowę na przykład z kobietą w ciąży, osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim czy podlegającą ochronie przedemerytalnej to jest to działanie niezgodne z obowiązującym prawem. Przed sądem (lub polubownie, jeśli przedsiębiorca wykaże taką chęć) można dochodzić nie tylko należnego odszkodowania, ale również przywrócenia do pracy.

  • Ustalenie istnienia stosunku pracy

Spory te często dotykają umów cywilno-prawnych, które w myśl obowiązujących zapisów prawnych nie mogą nosić znamion wykonywanej pracy. Jeśli zleceniobiorca, lub wykonawca dzieła pracuje określoną ilość godzin w tygodniu przez długi okres czasu, ma prawo do wykorzystywania urlopów i korzysta z innych przywilejów pracowników etatowych i ma prawo wnieść pozew o nawiązanie stosunku pracy.

  • Prowadzimy również sprawy dotyczące niewywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za wykonaną pracę.
  • Sporządzamy umowy o pracę, a także opiniujemy już istniejące - wszystko po to, aby nawiązanie stosunku z pracownikiem było zgodne z prawem. Pozwoli to uchronić się przed późniejszymi konsekwencjami oraz ewentualnymi sankcjami finansowymi.

POWRÓT

Prawo pracy Gdynia

Usługi kancelarii dokładnie analizują szeroko pojęte prawo pracy, dlatego też są one kierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do pracowników, którzy są z Gdańska czy Gdyni. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozstrzygnąć nawet najtrudniejsze spory. W wielu przypadkach udaje nam się to zrobić już na etapie negocjacji.

Adwokat Gdańsk

Każdy adwokat z naszej kancelarii dokładnie zna przepisy określane przez prawo pracy. Gdańsk to miasto, w którym znajduje się nasza siedziba. Nasi klienci mogą umówić się na spotkanie tutaj, w naszej kancelarii lub w innym dogodnym miejscu. Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i elastyczni.

Adwokat ds. prawa pracy Sopot

Niestety, pracodawcy nie zawsze przestrzegają prawa pracy. W Gdańsku, ale też w Sopocie jesteśmy w stanie pomóc pracownikom, którzy się z tym spotkali. Możemy zająć się złożeniem w ich imieniu wniosków o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy czy też ustaleniem istnienia stosunku pracy. Takie sprawy (jeśli prowadzone są w sposób poprawny, a strona jest odpowiednio reprezentowana) coraz częściej kończą się w myśl oczekiwań powoda.

Prawnik prawo pracy Trójmiasto

Każdy pracujący w naszej kancelarii adwokat, specjalizujący się w przepisach określanych przez prawo pracy, chętnie udzieli Państwu w Gdańsku, a także pozostałych częściach Trójmiasta porady prawnej, a także poprowadzi sprawę, doprowadzając do jak najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.