Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług z dziedziny prawa pracy. Niektóre dotyczące go zagadnienia często budzą dyskusyjne spory, dlatego gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby sfinalizować je w sposób jak najbardziej dla Państwa zadowalający.

W poczet naszych działań wliczają się między innymi:

  • Prowadzenie spraw dotyczących mobbingu, czyli nękania, w miejscu pracy

Takie działania obejmują zarówno relacje pomiędzy pracownikami na równym szczeblu hierarchii firmowej, jak i na płaszczyźnie kierownik - podwładny.

  • Składanie wniosków o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Jeśli pracodawca rozwiąże umowę na przykład z kobietą w ciąży, osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim czy podlegającą ochronie przedemerytalnej to jest to działanie niezgodne z obowiązującym prawem. Przed sądem (lub polubownie, jeśli przedsiębiorca wykaże taką chęć) można dochodzić nie tylko należnego odszkodowania, ale również przywrócenia do pracy.

  • Ustalenie istnienia stosunku pracy

Spory te często dotykają umów cywilno-prawnych, które w myśl obowiązujących zapisów prawnych nie mogą nosić znamion wykonywanej pracy. Jeśli zleceniobiorca, lub wykonawca dzieła pracuje określoną ilość godzin w tygodniu przez długi okres czasu, ma prawo do wykorzystywania urlopów i korzysta z innych przywilejów pracowników etatowych i ma prawo wnieść pozew o nawiązanie stosunku pracy. Takie sprawy (jeśli prowadzone są w sposób poprawny, a strona jest odpowiednio reprezentowana) coraz częściej kończą się w myśl oczekiwań powoda.

  • Prowadzimy również sprawy dotyczące niewywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za wykonaną pracę.
  • Sporządzamy umowy o pracę, a także opiniujemy już istniejące - wszystko po to, aby nawiązanie stosunku z pracownikiem było zgodne z prawem. Pozwoli to uchronić się przed późniejszymi konsekwencjami oraz ewentualnymi sankcjami finansowymi.

Usługi kancelarii dokładnie analizują szeroko pojęte prawo pracy, dlatego też są one kierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do pracowników.


POWRÓT