Gwarantujemy naszym Klientom pełną obsługę prawną z zakresu prawa pracy, w szczególności :
• przygotowujemy w pełnym zakresie akty prawa wewnętrznego tj. regulaminy pracy, wynagradzania,
• wszelkie procedury i wytyczne powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych,
• doradzamy Klientom w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, w tym w zakresie zwolnień grupowych,
• przygotowujemy i opiniujemy umowy charakterystyczne dla tego stosunku, także umowy menadżerskie,
• reprezentujemy Klientów w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi zarówno na etapie przesądowym i sądowym.


POWRÓT