Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klientów indywidualnych w sporach zaistniałych na tle:
• umów kredytowych i pożyczek,
• w sporach powstałych w związku z niedopuszczalnymi zapisami w umowach z konsumentami,
• w ramach ochrony przed lichwą,
• opiniujemy, przygotowujemy lub negocjujemy umowy charakterystyczne dla obrotu konsumenckiego,
• zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym.


POWRÓT