Nasza kancelaria świadczy usługi:
• sporządzania,
• opiniowania,
• oraz negocjowania wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym takich jak np. umowy o współpracy, deweloperskie, sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane lub remont, najmu i dzierżawy, pożyczki, darowizny, renty, dożywocia, spółki cywilnej, zarówno w języku polskim, angielskim jak i niemieckim,
• dochodzenia roszczeń wynikających z umów, o zapłatę, o odszkodowanie,
• reprezentacja klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
• sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.


POWRÓT