Prowadzimy pełną obsługą prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej obejmującej zarówno kwestie praw autorskich i praw pokrewnych, jak również rejestracji praw własności przemysłowej. Świadczymy usługi obejmujące:
• sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i patentów,
• zastępstwo Klientów w związanych z tym postępowaniach administracyjnych przed właściwymi organami publicznymi,
• sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego, przeniesienia autorskich praw majątkowych, licencji, umów charakterystycznych dla rynku IT oraz umów reklamowych,
• reprezentację naszych Klientów w sporach sądowych.


POWRÓT