Zapewniamy kompletną obsługę postępowań upadłościowych i naprawczych jak również likwidacyjnych, zarówno w stosunku do Klientów wobec których złożono wniosek o wszczęcie takiego postępowania, jak i w postępowaniach związanych z upadłością kontrahentów naszych Klientów.
Obsługa w tym zakresie obejmuje m.in.:
• sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego,
• sporządzanie stosownych pism i dokumentacji w ramach toczących się postępowań,
• przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania naprawczego.


POWRÓT