W ramach usług Kancelarii, zapewniamy naszym Klientom:
• doradztwo przy nabyciu nieruchomości,
• badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
• opiniowanie i sporządzanie m.in. umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości, umów developerskich, najmu, dzierżawy oraz umów o budowę domu,
• zastępstwo przed właściwymi organami w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracji związanych z nieruchomościami,
• analizę i propozycje najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dotyczących nieruchomości,
• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi oraz organami administracji państwowej w sprawach o zapłatę, w tym o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, o zwrot zadatku, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, jak również w sprawach o zasiedzenie, naruszenie posiadania, sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej oraz w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości.


POWRÓT