Kancelaria zapewnia poradnictwo i reprezentację Klientów indywidualnych w sprawach związanych z prawem mieszkaniowym, na które składają się :
• sprawy o eksmisję,
• wstąpienie w stosunek najmu,
• sprawy o zapłatę czynszu,
• o zameldowanie i wymeldowanie,
• zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
• sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.
Prawnicy kancelarii zapewniają wsparcie Klientów jako doradcy na zgromadzeniach właścicieli lokali, na walnych zgromadzeniach członków spółdzielni jak również doradzają przy zakupie i sprzedaży nieruchomości opiniując umowy z deweloperami i spółdzielniami.


POWRÓT