Nasza kancelaria świadczy szerokie usługi charakterystyczne dla działu, jakim jest prawo budowlane. Oferta obejmuje:

  • sporządzanie umów z podwykonawcami budowlanymi
  • tworzenie pełnej dokumentacji budowlanej
  • opiniowanie i ekspertyza zawartych kontraktów oraz umów
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej niezbędnej do podjęcia przedsięwzięcia
  • zastępstwo klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
  • składnie niezbędnych wniosków o pozwolenie na przeprowadzenie poszczególnych etapów budowy.

Dla osób prywatnych oraz firm

Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych będących na etapie przygotowania do procesu budowy obiektu, jak i do firm działających na przykład w branży developerskiej.

Udzielamy fachowego wsparcia

Posiadamy niezwykle szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa budowlanego. Na koncie kancelarii znajdują się liczne sukcesy, które potwierdzają, że działamy w sposób zgodny z prawem, a także profesjonalny i rzetelny. Ciągle monitorujemy wszystkie zmiany mające miejsce w przepisach budowlanych, dzięki czemu gwarantujemy klientom, że współpracując z nami nie narażają się na żadne nieścisłości oraz konsekwencje wynikające z nieznajomości zapisów.

Niewywiązywanie się z umów

Zdarza się, że po nawiązaniu współpracy z podwykonawcą budowlanym ten, mimo pobrania należnej zapłaty, lub zaliczki nie wywiąże się z zawartej umowy. Również w takich sytuacjach pomoc prawna bywa niezbędna. W niektórych sytuacjach udaje się rozwiązać spór pozasądownie, dzięki czemu łatwiej uniknąć dodatkowych wydatków związanych z koniecznością pokrycia kosztów postępowania.

Zły stan techniczny obiektu

W swojej pracy niejednokrotnie spotkaliśmy się również z sytuacją, kiedy podczas odbioru obiektu budowlanego okazało się, że nie spełnia on wymogów technicznych. Często winę za to ponosi architekt, kierownik budowy lub pracownicy budowlani. W każdym przypadku inwestor ma prawo dochodzić swoich praw a szybkie i skuteczne zakończenie sporu może być możliwe, dzięki współpracy z nami.


POWRÓT