Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:
• doradztwa oraz reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz egzekucyjnych,
• jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
• sporządzania wniosków o wiążące interpretacje podatkowe,
• przygotowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji i bieżącego stosowania przepisów podatkowych.


POWRÓT