W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi:
• sporządzania, opiniowania, negocjowania wszystkich rodzajów umów powszechnych w obrocie cywilnym i gospodarczym zarówno w języku polskim, angielskim jak i niemieckim,
• dochodzimy roszczeń wynikających z umów, o zapłatę, o odszkodowanie,
• reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
• sporządzamy opinie prawne oraz ekspertyzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.


POWRÓT