W ramach prowadzonej działalności nasza kancelaria podejmie się również windykacji należności wierzyciela. Jako wykwalifikowani prawnicy doskonale wiemy jakie kroki możemy przedsięwziąć, aby zachować dobry wizerunek naszego Klienta, nie pogarszając jednocześnie jego relacji z dłużnikiem. Prowadzone przez naszych ekspertów działania windykacyjne są zgodne z obowiązującym prawem, nie stosujemy żadnych nadużyć i niedozwolonych przedsięwzięć, które mogłyby skutkować sankcjami karnymi i finansowymi.

Pomagamy zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Na złożoność naszej oferty składają się między innymi:

  • wszczęcie i uczestnictwo w postępowaniu sądowym mającym na celu odzyskanie długu dla wierzyciela
  • ustalenie i określenie wysokości posiadanego majątku przez dłużnika
  • reprezentacja klientów z tytułu ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją.

Jak powinna być przeprowadzona prawidłowa windykacja?

W gestii wierzyciela leży obowiązek kompleksowego przedstawienia wszelkich informacji dotyczących sporu. Powinny się wśród nich znaleźć również stosowne dokumenty, które stanowią podwalinę do rozpoczęcia działań windykacyjnych. Na początku zawsze zalecamy, aby windykacja należności rozpoczęła się od próby polubownego załagodzenia sporu. W tym celu warto podjąć z dłużnikiem próby uzgodnienia sposobu spłaty - ratalnie lub w ciągu określonego terminu.

Jeśli to nie pomoże...

Wówczas podejmujemy próby ściągnięcia należności w inny sposób. Kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie, wystosowujemy prawnie poprawne wezwanie do zapłaty, informujemy o kosztach prowadzonych działań oraz wysokości ustawowych odsetek.

W skrajnych przypadkach konieczne jest przekazanie sprawy do komornika. Dług można również sprzedać na giełdzie, o czym dłużnik zostanie poinformowany telefonicznie, listownie lub inną drogą komunikacji.

Jeśli w stosunku do Państwa rozpoczęto nieuzasadnione działania windykacyjne to również zapraszamy do kontaktu, a na podstawie zgromadzonych dokumentów zapoznamy się ze sprawą i postaramy się doprowadzić ją do szczęśliwego finału.


POWRÓT