Kancelaria świadczy usługi związane z prawem ubezpieczeń społecznych, polegających na:
• wsparciu Klientów przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• sporządzaniu odwołań od ich decyzji,
• reprezentacji Klientów przez sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe.
Kancelaria świadczy także usługi związane z prawem ubezpieczeń społecznych wspierając Klientów przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzając odwołania od ich decyzji oraz reprezentując Klientów przez sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe.


POWRÓT