Obsługa prawna Kancelarii zapewnia pomoc prawną w następującym zakresie:
• prawa spółdzielczego,
• obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz administratorów wspólnot,
• reprezentuje Klientów w sprawach związanych z prawem lokalowym, a obejmujących sprawy o eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu, sprawy o zapłatę czynszu, o zameldowanie i wymeldowanie,
• wsparcie Klientów na zgromadzeniach właścicieli lokali, na walnych zgromadzeniach członków spółdzielni,
• doradztwa przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
• opiniowania umów z deweloperami.


POWRÓT