Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującą w szczególności :
• udzielanie porad prawnych,
• reprezentowanie klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku, w związku z błędem w sztuce lekarskiej czy wypadkach komunikacyjnych,
• sprawy o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych tj. dobrego imienia, czci, prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji,
• o zapłatę,
• odwołanie darowizny,
• zasiedzenie,
• ochronę własności,
• zniesienie współwłasności,
• ustanowienie służebności,
• eksmisję,
• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
• opiniowanie projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
• windykacji należności,
• przeprowadzenie audytów prawnych,
• przygotowywanie informacji i opinii prawnych.
Ponadto, w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego:
• sporządzamy, negocujemy i opiniujemy pisma oraz wszelkie umowy powszechnie występujące w obrocie cywilnym i handlowym, takie jak np. umowy o współpracy, deweloperskie, sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane lub remont, najmu i dzierżawy, pożyczki, darowizny, renty, dożywocia, spółki cywilnej.
• dochodzimy praw naszych Klientów przed sądami w związku z ich niedotrzymaniem czy niewłaściwym wykonaniem.


POWRÓT