Specjalnością Kancelarii jest również kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw działających w branży informatycznej. Nasza pomoc obejmuje:
• sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw w obrębie szeroko pojętego internetu,
• sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
• sporządzanie i opiniowanie umów o budowanie i wprowadzanie systemów informatycznych, o opracowanie programów komputerowych oraz innych umów charakterystycznych w działalności przedsiębiorstw branży IT,
• szeroko pojęte doradztwo w zakresie świadczenia usług internetowych,
• reprezentację Klientów w sporach powstałych na tle wykonywania związanych z tym umów, zarówno na etapie przesądowym jak i sądowym.


POWRÓT