Do podstawowych usług jakie świadczy kancelaria należy reprezentacja naszych Klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami władzy państwowej i samorządowej w sprawach, które obejmują dziedziny naszych specjalizacji. Przyjęcie zlecenia prowadzenia danej sprawy wiąże się m.in. z zastępowaniem Klientów przed sądem na wszystkich rozprawach bez względu na ich ilość lub czas trwania procesu, sporządzenie wniosku lub pozwu oraz wszystkich koniecznych w danym postępowaniu pism.

Zlecenie obejmuje także konieczne spotkania z Klientem w trakcie postępowania administracyjnego i sądowego, stały kontakt telefoniczny i mailowy jak również wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych w danym postępowaniu do jego efektywnego zakończenia, takich jak np. poszukiwanie majątku dłużników poprzez właściwe do tego instytucje w procesie o zapłatę.

Wynagrodzenie ustalamy z góry uwzględniając stopień skomplikowania sprawy oraz wartość przedmiotu sporu lub procentowo od wartości uzyskanej wygranej. Reprezentacja Klienta obejmuje zarówno etap przedsądowy dochodzenia roszczeń jak również postępowanie sądowe oraz egzekucyjne.


POWRÓT