Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze życzenia Klientów Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej ochrony prawnej Klientów indywidualnych - rozliczanej miesięcznym albo rocznym ryczałtem lub w ramach miesięcznego lub rocznego pakietu godzin. Obsługa obejmuje stały kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem, w tym bieżące porady i opinie prawne, udział radcy w negocjacjach lub mediacjach na życzenie Klienta oraz zastępowanie go przed sądami i organami administracji, także w kwestii sporządzania stosownych pism, wniosków i umów.

Kompleksowa pomoc kancelarii dotyczy rozwiązywania problemów natury prawnej pojawiającej się w życiu osobistym i zawodowym naszych Klientów i ich rodzin, a związanych m.in. ze stosunkami z pracodawcą, wszelkimi inwestycjami planowanymi przez Klientów czy nagłymi sytuacjami, które wystąpiły w ich życiu. Nasze usługi obejmują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych jak również wyjaśnianie realnych konsekwencji prawnych związanych z bieżącymi sprawami czy wydarzeniami zaistniałymi w życiu Klienta lub jego rodziny.

doraźna pomoc prawna

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów świadczymy także doraźną pomoc prawną polegającą m.in. na prowadzeniu pojedynczych spraw, jak również udzielaniu jednorazowych porad prawnych w chwili zaistnienia problemu lub sporządzaniu pism urzędowych i procesowych. Usługa rozliczana jest – w zależności od wcześniejszych ustaleń z Klientem według jego życzenia za każdym razem bądź to w formie wynagrodzenia za godzinę pracy kancelarii lub za wykonanie określonego zlecenia.

W ramach spraw o odszkodowanie możliwe jest również, przy zastosowaniu minimalnej opłaty wstępnej, ustalenie wynagrodzenia procentowego, uzależnionego od wysokości uzyskanego na rzecz Klienta przysporzenia.


POWRÓT