Świadczymy usługi związane z:
• ustalaniem i regulacją stanów prawnych nieruchomości,
• pełną obsługą prawną i doradztwem przy nabywaniu nieruchomości,
• przygotowaniem i opiniowaniem umów związane z ich obrotem,
• reprezentacją Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych związanych z nieruchomościami,
• współpracą z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów w całym kraju,
• reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z rozgraniczeniem, podziałem i scalaniem nieruchomości, wywłaszczeniem, zasiedzeniem czy też w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych w tego typu sprawach.


POWRÓT