Kancelaria zapewnia usługi polegające na:
• zastępowaniu organów administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich ich szczeblach,
• reprezentacji przedsiębiorców i klientów indywidualnych w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń, koncesji oraz licencji przed organami i instytucjami publicznymi,
• doradztwie przy opracowywaniu i wykonywaniu inwestycji realizujących cele publiczne oraz projektów partnerstwa publiczno–prywatnego, zapewniając ich kompleksową obsługę prawną.


POWRÓT