MICHAŁ MINDYKOWSKI

RADCA PRAWNY
Od ponad dekady w zawodzie prawnika, radca prawny i wykładowca prawa, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Aplikację radcowską ukończył w 2007 r. i od tego momentu prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego zajmującą się obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Prowadzi obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym, posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego, prawa sportowego oraz wodnego.
Od 2006 r. wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z zakresu, m.in. prawa administracyjnego, gospodarczego, europejskiego, autorskiego i finansowego. Od 2007 roku radca prawny ZMiUW WP w Gdańsku, jednostki budżetowej Województwa Pomorskiego – pełnomocnik województwa w zakresie statutowych zadań ZMiUW. Karierę zawodową uzupełnia poprzez działalność charytatywną, za którą został doceniony w 2010 r. przez Komitet Nominacyjny PTSR w Warszawie, który nadał mu i muzykowi Zbigniewowi Wodeckiemu odznaczenie Ambasadora SM, rok wcześniej odznaczenie to otrzymał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

 

opracowano na podstawie noty biograficznej z encyklopedii

WHO IS WHO W POLSCE 2013

www.whoiswho.com.pl


Dorota Czajkowska

RADCA PRAWNY
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa finansowego, w szczególności w zakresie finansów publicznych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej organów samorządowych i ich jednostek budżetowych, a przede wszystkim w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości, prawa lokalowego i podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn.

Ewa Binkiewicz-Kuczkowska

RADCA PRAWNY
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętej obsługi organów administracji publicznej specjalizujący się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego oraz prawa kontraktowego. Zajmuje się w szczególności opracowywaniem wzorców umów powszechnych w obrocie nieruchomościami jak również sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych.

Kinga Woźnicka

RADCA PRAWNY
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz cywilnym, posiada duże doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie spraw odszkodowawczych.

Monika Doroz Zawiślak

KIEROWNIK SEKRETARIATU
Pani Monika kieruje całą obsługą sekretariatu i kancelarii, zajmuje się sprawami technicznymi, kontaktem z sądami i instutucjami jak również z klientami, starając się spełniać na bieżąco ich prośby i aktualne potrzeby związane z obsługą prowadzonych spraw.

POWRÓT